محصولات

پیچ های سرتخت سر مته و سرسوزنی

9f6aa411-2732-4c7f-9c5f-09668b240accggrj8188e4fff656-a189-45b8-af8f-3b4e304ca9a2041fd7ba-40ed-4fcf-b08d-7e89d8bae620


پیچ های سرتخت و سرمته و سرسوزنی

مخصوص نصب و مونتاژ درب و پنجره UPVC و آلمینیومی می باشد. نوع متریال این نوع پیچ از آلیاژ مخصوص انتخاب شده و سختکاری آن با درجه حرارت بالا صورت گرفته است تا به راحتی 1 الی 20 مرتبه سوراخکاری برروی سطح انجام گردد بدون سوختن نوک مته و شکستن آن. روکش گالوانیزه آن با میکرون بالا انجام شده تا در مقابل رطوبت از پوسیدگی پیچ به مرور زمان جلوگیری کند.

سایز پیچ های سرتخت سرمته به شرح زیر می باشد:

16*3.9  سرمته

19*3.9  سرمته

22*3.9  سرمته

25*3.9  سرمته

32*3.9  سرمته

38*3.9  سرمته

38*4.2  سرمته

50*4.8  سرمته

60*4.8  سرمته

70*4.8  سرمته

80*4.8  سرمته

همچنین سایز پیچ های سرتخت دو گام سوزنی به صورت زیر می باشد:

25*3.9  دوگام سوزنی

32*3.9  دو گام سوزنی

38*3.9  دو گام سوزنی