محصولات

نوار درزگیر

3e1e2113-8bfa-4469-8133-d4ea05350abd06295d6a-e613-42be-9844-43385bbc2bac


نوار درزگیر

مخصوص درزگیر مابین ورقهای پانل گچی استفاده می شود. این نوع چسب از نوع مخصوصی از نخ انتخاب شده تا در هنگام عملیات چسباندن روی درزها از هم جدا نشده و پاره نشود. چسب آن مخصوص بوده وتا 6 ماه خشک نمی گردد. رنگ آن سفید بوده و بسیار محکم و مقاوم می باشد. عرض آن 5 سانتی متر و طول آن 90 متر می باشد.

سایز نوار درزگیر MAX به صورت زیر است:

2"(50 mm) x 90 M