محصولات

پیچ های بولتکس

4fcd034c-a8ef-4a67-983d-1989055bcaa604f6b6da-335e-4a20-a200-abec16a90e668be869db-734a-4eb1-b797-1a5e4476ec159851962f-67fa-46e9-a6e7-3e1c20bdcfdf


پیچ های بولتکس

مخصوص نصب قاب UPVC یا هر جسم دیگری به داخل بتن و سنگ می باشد. این نوع پیچ از رزوه مخصوص تولید شده است و شیارهایی روی پیچ انتخاب شده تا بتواند در موقع سوراخکاری حفاری را هم انجام دهد. نوع آلیاژ پیچ از آلیاژ کربن بالا می باشد تا بعد از سختکاری و عملیات حرارتی بصورت فولاد شده که استقامت بالاتری داشته باشد. پوشش آن نیز از گالوانیزه سرد می باشد تا در مقابل رطوبت مقاومت داشته باشد.

سایز پیچ های بولتکس به صورت زیر می باشد:

7.5 x 70    mm

7.5 x 80    mm

7.5 x 100   mm