محصولات

پیچ های واشر سرمتهپیچهای واشردار سرمته

مخصوص نصب ورق های فلزی نما و جاهایی استفاده می شود که با چشم و از نزدیک دیده می شود. نوع متریال این نوع پیچ از آلیاژ مخصوص انتخاب شده تا سوراخکاری بدون سوختن نوک مته و شکستن آنها به دفعات بالا از 1 الی 20 مرتبه سوراخکاری بروی سطح انجام پذیرد. پوشش گالوانیزه این نوع پیچ از نوع گالوانیزه سرد و رنگ آن نقره ای براق می باشد.

سایز پیچ های واشردار سرمته به شرح زیر می باشد:

4.2 x 13  mm   واشردار

4.2 x 16  mm   واشردار

4.2 x 19  mm   واشردار

4.2 x 25  mm   واشردار

4.2 x 32 mm    واشردار

4.2 x 38 mm    واشردار